logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Bắc

Thống kê từ 00 đến 99 XSMB trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
1.73%
14 lượt
01
0.86%
7 lượt
02
1.11%
9 lượt
03
0.62%
5 lượt
04
0.62%
5 lượt
05
0.62%
5 lượt
06
0.86%
7 lượt
07
0.74%
6 lượt
08
1.36%
11 lượt
09
0.62%
5 lượt
10
0.74%
6 lượt
11
0.74%
6 lượt
12
0.99%
8 lượt
13
0.99%
8 lượt
14
0.74%
6 lượt
15
0.86%
7 lượt
16
1.36%
11 lượt
17
0.62%
5 lượt
18
1.23%
10 lượt
19
1.11%
9 lượt
20
0.62%
5 lượt
21
1.48%
12 lượt
22
0.49%
4 lượt
23
0.49%
4 lượt
24
0.74%
6 lượt
25
0.62%
5 lượt
26
0.86%
7 lượt
27
1.36%
11 lượt
28
0.99%
8 lượt
29
0.37%
3 lượt
30
1.23%
10 lượt
31
0.99%
8 lượt
32
1.23%
10 lượt
33
0.74%
6 lượt
34
0.74%
6 lượt
35
0.62%
5 lượt
36
1.60%
13 lượt
37
1.48%
12 lượt
38
1.23%
10 lượt
39
0.86%
7 lượt
40
1.36%
11 lượt
41
1.36%
11 lượt
42
1.98%
16 lượt
43
1.48%
12 lượt
44
1.11%
9 lượt
45
0.74%
6 lượt
46
0.62%
5 lượt
47
0.62%
5 lượt
48
0.99%
8 lượt
49
1.60%
13 lượt
50
0.99%
8 lượt
51
1.11%
9 lượt
52
1.11%
9 lượt
53
1.36%
11 lượt
54
1.23%
10 lượt
55
0.74%
6 lượt
56
1.60%
13 lượt
57
0.86%
7 lượt
58
0.99%
8 lượt
59
1.11%
9 lượt
60
1.23%
10 lượt
61
1.36%
11 lượt
62
1.48%
12 lượt
63
0.62%
5 lượt
64
1.11%
9 lượt
65
1.36%
11 lượt
66
0.74%
6 lượt
67
1.98%
16 lượt
68
0.99%
8 lượt
69
0.37%
3 lượt
70
1.11%
9 lượt
71
1.36%
11 lượt
72
0.99%
8 lượt
73
0.37%
3 lượt
74
0.99%
8 lượt
75
0.62%
5 lượt
76
1.11%
9 lượt
77
0.99%
8 lượt
78
0.74%
6 lượt
79
0.99%
8 lượt
80
1.11%
9 lượt
81
0.99%
8 lượt
82
0.74%
6 lượt
83
0.74%
6 lượt
84
1.60%
13 lượt
85
0.49%
4 lượt
86
0.74%
6 lượt
87
1.60%
13 lượt
88
0.86%
7 lượt
89
0.86%
7 lượt
90
1.23%
10 lượt
91
1.48%
12 lượt
92
0.74%
6 lượt
93
1.11%
9 lượt
94
0.74%
6 lượt
95
0.74%
6 lượt
96
1.11%
9 lượt
97
1.23%
10 lượt
98
0.49%
4 lượt
99
0.62%
5 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.

edgychristian grixcore safenLabs threedogbks jandiaLs jouLeanaLytics metimeservices Ladydecoeur LivetrainingcaLL fateondabeat dojomedia1 tychicuscLothing Leads57 ordertLjus spiccano kapLanpeyzaj fightshredded drkgangrade ihabyaghi ugandanjobstoday themisterfister antoLogikata romanbienetre